Zasady korzystania z serwisu

 

  • Zabrania się używania skrótów utworzonych w serwisie kgh.pl w wiadomościach będących spamem lub w innych, sprzecznych z prawem sytuacjach. W przypadku wykrycia nielegalnie używanego skrótu, zostanie on natychmiast usunięty, a informację o zdarzeniu przekażemy do odpowiednich ISP i organów ścigania.
  • Poprzez nadużycia skrótów rozumie się między innymi używanie ich do przekierowań na niebezpieczne strony lub celowe wykorzystywanie na potrzeby spamu. Zgłaszając nadużycie skrótu wykorzystywanego specjalnie na potrzeby spamu, prosimy o dołączenie stosownych dowodów w postaci np. zrzutu ekranu otrzymanej wiadomości.
  • Rejestrujacy się w serwsie kgh.pl użytkownik oświadcza że wyraża zgodę na otrzymywanie informacji i treści reklamowych od właściciela portalu na podany przez niego przy rejestracji adres e-mail.
  • Podczas korzystania z serwisu, na komputerze użytkownika mogą zostać utworzone niewielkie pliki tekstowe (ang. "cookies"), niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu.
  • Pliki cookies nie zawierają  żadnych danych osobowych i są zupełnie nieszkodliwe dla użytkownika.
  • Kgh.pl wykorzystuje cookies do utrzymania sesji zalogowanego użytkownika, dzięki której nie musi on wpisywać ponownie swojego loginu i hasła na każdej podstronie, aż do momentu wylogowania się z serwisu.